Prohlášení o zpracování osobních údajů / Dachmedia s.r.o.

Jsme poskytovatelem reklamních služeb. Provozujeme webové stránky StamgastaGurman.cz, KAVAFEST.cz, Vychytane.cz a vydáváme časopis Štamgast&Gurmán. Tímto vás informuji, že vaše údaje jsou zpracovávány dle zásad o zpracování osobních údajů, které jsou v souladu s českou a evropskou legislativou.

 

Jméno a kontaktní údaje správce

Dachmedia s.r.o.
Nábřeží 599, Prštné
760 01 Zlín
IČO: 07832249, DIČ: CZ07832249

E-mail: ,

Tel. 777 862 625

 

Účely zpracování osobních údajů/čí údaje zpracováváme

 • Kontakty zákazníků naší služby/naši bývalý i aktuální zákazníci
 • Účetní údaje pro fakturaci služeb zákazníkům/zákazníci, kteří objednali naše služby
 • Soutěže pro zájemce, čtenáře/čtenáři, kteří projevili sami zájem se účastnit našich soutěží
 • Výběrová řízení, nabídka zaměstnání/osoby, které mají zájem o námi nabízenou práci
 • Zaměstnanecká agenda/zaměstnanci

Kategorie osobních údajů - jaké osobní údaje zpracováváme

 • Kontakty zákazníků (jméno a příjmení zástupce firmy, telefon, e-mail)
 • Kontakty pro zasílání předplatného (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon)
 • Účetní údaje pro fakturaci (údaje nutně potřebné k naplnění účetního zákona)
 • Kontakty zaměstnanců (údaje nutně potřebné k naplnění zaměstnanecké agendy)
 • Výběrová řízení (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon)

Kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny

 • Správce osobních údajů (Dachmedia s.r.o.)
 • Poučený a proškolený zaměstnanec firmy
 • Externí účetní firma (EKIS accounte s.r.o. – ičo:28390415, resp. Dagmar Gajová – IČO: 61413291)

Předání osobních údajů do třetí země

 • Nepředáváme, ani neposkytujeme osobní údaje do třetích zemí

Lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 • Kontakty zákazníků (3 roky od poslední objednávky služeb)
 • Kontakty pro zaslání předplatného (1 rok od ukončení služby předplatného)
 • Účetní údaje pro fakturaci (dle lhůt vyplývajících z účetních zákonů)
 • Kontakty zaměstnanců (po dobu výkonu práce v naší společnosti a dle zákonných lhůt vyplývajících z personální agendy)
 • Výběrová řízení (po dobu realizace výběrového řízení)

Technická a organizační, bezpečnostní opatření

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Správce, poučený a proškolený zaměstnanec i externí účetní firma jsou povinni zachovat mlčenlivost v souvislosti s osobními údaji.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce (Dachmedia s.r.o.).

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě ve lhůtě alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh ve lhůtě do 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údaj

Máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli obratem zrealizovat nápravu.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení
E-maily s nabídkou našich služeb vám zasíláme pouze jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete obratem v odpovědi na zaslaný e-mail.

Vypracoval: správce Dachmedia s.r.o., Jaroslav Střecha, mob. 777 862 625, e-mail: j.strecha(zav)volny.cz