top of page

Pěstitelé opouštějí své farmy a hledají obživu jinde

Situace pěstitelů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky je tíživá. Potýkají se s inflací, prudce rostoucími výrobními náklady nebo naopak s poklesem úrody v důsledku klimatické změny. Chudoba přitom vede často k využívání dětské práce. Ta byla například při výrobě kávy hlášena v 17 zemích.„Světový den pro fair trade nám dává příležitost upozornit na věci, které jsou očím většiny lidí běžně skryté: na to, že ti, kdo pěstují a vyrábějí zboží naší každodenní spotřeby, žijí často ve velmi nuzných, nedůstojných podmínkách. V dodavatelském řetězci, na jehož konci jsme my, zákazníci, mají pěstitelé ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky velmi slabou pozici. My se snažíme upozorňovat na to, že jako spotřebitelé nemůžeme ignorovat rizika, která jsou s takovým nastavením světového obchodu spojená, jako je například porušování lidských práv nebo ničení životního prostředí,“ říká Lubomír Kadaně, ředitel neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko.


Údaje shromážděné organizací Fairtrade International ukazují, že náklady na pěstování a vývoz plodin ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky od roku 2021 výrazně vzrostly: hnojiva o 70 %, pohonné hmoty o 39 % a palety a plastové obaly o více než 20 %. Pěstitelé se potýkají s inflací, prudce rostoucími výrobními náklady a naopak s poklesem úrody v důsledku klimatické změny.


Mnozí pěstitelé v důsledku toho opouštějí své farmy a hledají obživu jinde. „Mladí lidé v komunitách, kde se pěstuje například káva, dnes v jejím pěstování nevidí budoucnost. Skutečnost, že se lidé nedokáží v zemědělství uživit, je pro toto odvětví tragická a představuje riziko pro budoucnost celosvětového kávového sektoru,“ uvádí Monika Firl, manažerka pro kávu z Fairtrade International.


Podle dostupných údajů produkují drobní pěstitelé 60 % světové produkce kávy, avšak téměř polovina z nich žije v chudobě, téměř čtvrtina v extrémní chudobě. A přestože ceny kávy na burze v roce 2022 byly relativně vysoké, zisky z jejího prodeje se nakonec kvůli nízkým výkupním cenám nepodařilo dostat k samotným pěstitelům. Studie ukázaly, že pěstitelům obvykle zůstává přibližně 1 % z maloobchodní ceny kávy, což u šálku kávy za 4 USD představuje přibližně 0,04 USD na šálek (tedy cca 1 Kč). Chudoba vede často k využívání dětské práce, ta byla hlášena při výrobě kávy v 17 zemích. Výdělky pěstitelů kávy se od počátku 80. let reálně snížily na polovinu.


„Nejde ale pouze o kávu, ale i drobní pěstitelé dalších plodin jako jsou třeba banány nebo kakao jsou v podobné situaci. Realita je také taková, že celá domácnost pěstitele kakaa v Pobřeží slonoviny si nyní za den vydělá průměrně jen 160 Kč, takže například čokoládu by si sami mohli dopřát jen velmi těžko“ připomíná také Lubomír Kadaně. Chudoba je jednou z příčin toho, že celosvětově je podle údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) nuceno víc než 160 milionů dětí pracovat místo toho, aby chodily do školy. Z tohoto množství se v 70 % případech jedná o děti pracující právě v zemědělství. Odhaduje se, že na kakaových plantážích v západní Africe je takto nuceno pracovat přes 2 miliony dětí.


Zdroj: Fairtrade

Comments


bottom of page