top of page

Kofein zachraňuje životy předčasně narozených dětí. Nedoklubko na Kávafestu

Předčasně narozená miminka se mnohdy vejdou do dlaně a váží často jen pár set gramů. Přesto právě tyto malinké, nedonošené děti, dostanou ihned po svém narození povzbuzení do života a to ve formě pořádné dávky kofeinu, která se rovná deseti espressům najednou.


I když se to zdá neuvěřitelné, kofein má pozitivní vliv na vývoj plic nedonošenců a pomáhá tomuto orgánu s jeho pravidelnou činností. Podle odborníků, slouží tato látka v neonatologii a to speciálně v medikaci předčasně narozených dětí, mezi základní preparáty, a to již po dlouhé léta.


„Kofein je centrální stimulans, stimuluje u dítěte dechové centrum v mozku, respektive efektivně brání jeho útlumu. Zlepšuje stažlivost rozhodujících dechových svalů, zejména bránice, snižuje četnost a závažnost intervalů bezdeší. A ovlivňuje i produkci moči a střevní činnost,“ vysvětlil účinky kofeinu u nedonošenců primář Novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Jozef Macko, Ph.D.


I na tomto oddělení se intenzivně věnují stabilizaci předčasně narozených dětí na porodním sále po porodu. Proto i tady je kofein prakticky první lék, který předčasně narozený malinký novorozenec dostane.


„Ihned po porodu nitrožilně, později při dobré toleranci mateřského mléka pak ústy, respektive sondou do žaludku. A u nejmenších dětí je to lék, který novorozenec dostává po dobu několika týdnů,“ doplnil Jozef Macko.


„Kofein je v současné době celosvětově nejužívanějším lékem v neonatologii. Dá se říct, že prakticky každé těžce a extrémně nezralé miminko je léčeno kofeinem,“ přiblížila také neonatoložka MUDr. Terezou Lamberská, Ph.D. pro organizaci Nedoklubko.


Ročně se v České republice narodí okolo osmi tisíc pěti set nedonošených dětí.


Kofein namíchaný spolu s kyselinou citronovou (kofein citrát), který se podává přímo do žaludku, stojí podle pracovníků neonatologie dvacet korun za jednu dávku.


A právě rodiče dětí narozených před 37. týdnem těhotenství a neonatalogická oddělení u nás, podporuje nezisková organizace Nedoklubko. Tato organizace mimo jiné uzavřela spolupráci s festivalem kávy, Kávafest, který se koná v říjnu ve Zlíně. Organizátoři se dohodli, že z každé vstupenky na tento festival, půjde výtěžek dvaceti korun, pro Nedoklubko, na podporu kofeinové terapie nedonošených dětí.


Hlavním cílem neziskové organizace Nedoklubko je psychosociální podpora rodičů předčasně narozených dětí v celé České republice. Zvyšuje informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii. Pracuje na osvětě, podporuje výzkum a prevenci předčasného porodu.


Členové organizace Nedoklubko budou pro zájemce o kofeinovou terapii u předčasně narozených novorozenců k dispozici i na festivalu Kávafest, aby jim tyto informace přiblížili.


V pořadí již sedmý ročník Kávafestu se uskuteční v sobotu 14. října v Galerii Desítka, v 10. patře Obchodního domu Zlín. Festival mohou zájemci navštívit v době od 10 do 17 hodin.Comments


bottom of page